Kıbrıs gemi boşaltma şirketi, Kıbrıs’a yük indirmek için gelen gemilerin yüklerini boşaltmak amacıyla kurulmuş bir şirkettir. Himayesinde bulunan üç farklı vinç ile müşterilerine hizmet veren firma, verdiği hizmetleri ücret karşılığında ve belirli süreler dahilinde kiralama usulü ile gerçekleştirmektedir.

Kıbrıs Gemi Boşaltma Firması Vinçleri Nasıl Kiralamaktadır?

Kıbrıs gemi boşaltma firmasıyla anlaşarak gemi boşaltma amacıyla vinç kiralayan firmalar, vinçleri belirli süreler dahilinde kiralayabilmektedirler. Bu süreler kısa süreli, orta süreli ve uzun süreli olarak belirtilebilir.

Kısa Süreli Kıbrıs Gemi Boşaltma: Kısa süreli olarak yapılacak olan gemi boşaltma işlerinde tercih edilen kiralama usulü kısa süreli yani saatlik olarak yapılması gereken vinç kiralama işlemidir. Kiralama süresi 1-24 saat arasında olan kiralama türüdür. Fiyatı diğer kiralama usullerine göre daha düşüktür.

Orta Süreli Kıbrıs Gemi Boşaltma: Orta süreli olarak yapılmak istenilen Kıbrıs gemi boşaltma amaçlı vinç kiralama işleminde belirlenen süreler 1 gün ile 30 gün arasında değişen sürelerdir. Belirtilen sürelerde yapılması planlanan gemi boşaltma işlerinde tercih edilen sürelerdir. Bir ay boyunca aralıksız olarak yapılacak gemi boşaltma işlerinde birden fazla gemiden yapılacak yük boşaltma işleri söz konusu olabilmektedir.

Uzun Süreli Kıbrıs Gemi Boşaltma: Uzun süreli olarak yapılmak istenilen vinç kiralama işlemlerinde vinçlerin genellikle yük indirilecek alanda uzun bir süre bulundurulması ve bu süre zarfında tamamen kiralama yapan şirketin kullanımında olması planlanarak yapılmaktadır.

1 ay ile 1 yıl arasında olan uzun süreli vinç kiralama işinde süre 1 yıldan fazla da olabilir. Ücret olarak kısa ve orta süreli kiralamalardan daha fazla tutan bu kiralama türünde kiralama yapan firma sahibi bu işlemi sözleşme dahilinde yapmak zorundadır. Sözleşme boyunca vinçlerin başka bir işte kullanılması söz konusu değildir.

Gemilerin yük indirmek için yanaştığı iskelelerde raylı sistemler bulunmaktadır. Vinçlerin bağlandığı bu raylı sistemler hareketli mekanizma üzerinde çalışmaktadır.

Raylı sistem üzerindeki vinçler gemilerin üzerinden ilerleyerek konteynerlerin üzerine gelmekte ve böylece yükleme işlemi kolaylıkla yapılabilmektedir. Özellikle uzun süreli Kıbrıs gemi boşaltma amaçlı kiralama işlemlerinde vinçlerin bu tür sistemler üzerinde sabitlenmesi mümkün olabilmektedir.